Napomena: Politika privatnosti sačinjena je na srpskom jeziku koji je zvanični jezik u poslovnoj komunikaciji corema.rs

Uvodne informacije

Hvala Vam što ste posetili Internet prezentaciju (vebsajt) corema.rs, što koristite srodne Internet prezentacije (stranice) i sva ostala sredstva pisane ili usmene komunikacije, poput elektronske pošte (e-mail) ili telefona (sve ovo u daljem tekstu može biti označeno i jedinstvenim terminom usluge).
Svesni smo činjenice da je za Vas važno da znate da su nam, kada posećujete naš vebsajt i koristite naše usluge, dostupne neke informacije o vama, pa želimo da Vas detaljno upoznamo sa načinom na koji te informacije koristimo i kako ih čuvamo.
Ova Politika ima za svrhu da Vas obavesti koje podatke o Vama prikupljamo prilikom Vaših poseta vebsajtu i prilikom korišćenja naših usluga, da Vam pruži objašnjenja o načinu na koji koristimo te podatke, kako su oni zaštićeni i da Vas detaljno upozna sa načinima na koji sami možete kontrolisati prikupljanje, ispravku i/ili brisanje takvih podataka o Vama iz naše baze podataka.
Podaci prikupljeni putem stranica ne mogu biti korišćeni ni na jedan način, niti u druge svrhe, osim onako kako je to utvrđeno ovom Politikom.

Prikupljanje i način korišćenja podataka

Ko smo mi:

Kontakt podaci:

CoReMa solutions d.o.o.

Bogdana Kosanovića 8

11210 Palilula (Beograd)

Telefon: +381 (65) 3312122

E-mail: office@corema.rs

Ovlašćeno lice: Dragana Živanović

Koje podatke prikupljamo putem vebsajta

Putem vebsajta prikupljamo različite vrste podataka o Vama (korisnicima). Pravni osnov koji CoReMa solutions d.o.o. daje mogućnost da obrađuje lične podatke leži u činjenici da je obrada takvih podataka neophodna za komunikaciju corema.rs sa posetiocima i klijentima vebsajta, i u činjenici da se obrada podataka sprovodi u svrhu ostvarenja zakonski dopuštenih poslovnih interesa Corema solutions d.o.o. koji su detaljnije objašnjeni u odeljku „kako koristimo prikupljene podatke“ ove Politike.

Obradu podataka obavljamo isključivo uz Vaš pristanak.

Podaci koje pružaju korisnici

Kada koristite naše usluge, bilo kao posetilac ili klijent, možemo od Vas zahtevati ili direktno prikupljati određene lične podatke (podatke o ličnosti).

Takvi lični podaci obuhvataju, npr. (lista nije sveobuhvatna):

Ime i prezime;

Adresu elektronske pošte;

Broj vašeg mobilnog telefona;

Naziv kompanije.

Lični podaci mogu uključivati i druge informacije, poput geografskog regiona ili podešavanja, ukoliko su takve informacije u vezi sa određenom osobom. Vaše lične podatke pružate nam na različite načine u procesu korišćenja naših usluga – kada na primer šaljete zahteve u vezi sa korisničkom podrškom, ili upite kroz kontakt formu sajta.

Podaci koje prikupljamo u svoje ime

Naše usluge

Vaše lične podatke, poput imena i prezimena, adrese elektronske pošte, broja telefona i naziva kompanije možemo prikupljati kada popunjavate obrazac za kontakt na vebsajtu ili se registrujete za naše usluge.

Takođe, kada posećujete i koristite naš vebsajt, možemo dobiti određene podatke o Vama kako je to opisano u nastavku ove Politike.

Podaci o korišćenju

Možemo, takođe, prikupljati i podatke o načinu pristupanja i korišćenja vebsajta (podaci o korišćenju). Podaci o korišćenju mogu uključivati informacije poput Internet-protokol (IP) adresa Vašeg računara, tipa i verzije pretraživača koji koristite, stranice vebsajta koje posećujete, datuma i vremena Vaše posete, vreme provedeno na stranicama vebsajta, jedinstvene indikatore uređaja koji koristite, i ostale dijagnostičke podatke.

Kolačići i tehnologije praćenja

corema.rs, u svrhu analize trendova, upravljanja vebsajtom, praćenja kretanja korisnika unutar njega i prikupljanja demografskih informacija za bazu svojih korisnika, koristi određena tehnološka rešenja, poput kolačića, bikona, tagova i skripti.

Podaci koji se prikupljaju se, naročito, koriste za unapređenje kvaliteta usluga koje pruža corema.rs.

Ovako prikupljeni podaci mogu uključivati IP adresu ili druge identifikacione podatke uređaja sa kog pristupate vebsajtu, podatke o Internet pretraživaču i/ili vrsti uređaja koji koristite, kao i podatke o Internet stranicama koje ste posećivali pre ili neposredno nakon korišćenja usluga, datume i vremena poseta vebsajtu i korišćenja usluga.

Gore navedena rešenja corema.rs, takođe, može koristiti i za prikupljanje podataka o komunikaciji sa korisnicima putem elektronske pošte, poput podataka o tome da li je korisnik kliknuo, otvorio ili prosledio dobijenu poruku. Ove informacije prikupljamo za sve korisnike usluga.

Kolačići su fajlovi sa malom količinom podataka, koji mogu uključivati jedinstveni anonimni identifikator. Kolačići se šalju na Vaš pretraživač sa vebsajta i skladište se na Vašem uređaju.

Kolačiće koristimo da registrujemo i zapamtimo korisnička podešavanja. Korisnici mogu u potpunosti kontrolisati korišćenje kolačića na nivou pojedinačnog pretraživača koji koriste. Ukoliko ne prihvatite ili odbijete sve ili pojedine kolačiće i dalje ćete moći da koristite vebsajt, ali Vam određene funkcionalnosti ili delovi vebsajta neće biti dostupni.

Primeri kolačića koje koristimo

Neophodni kolačići

Neophodni kolačići pomažu da vebsajt bude funkcionalan, tako što omogućavaju osnovne funkcije poput navigacije na stranici i pristup bezbednim oblastima vebsajta. Bez ovih kolačića, vebsajt neće moći da funkcioniše ispravno.

Kolačići podešavanja

Kolačići podešavanja omogućavaju vebsajtu da zapamti informaciju koja menja način na koji se vebsajt ponaša ili izgleda, kao što su jezička ili geografska podešavanja korisnika.

Statistički kolačići

Statistički kolačići pomažu vlasnicima vebsajta da razumeju interakciju posetilaca sa vebsajtom prikupljanjem anonimnih podataka i izveštavanjem.

Marketing kolačići

Marketing kolačići se koriste za praćenje posetilaca vebsajta. Služe za potonje prikazivanje relevantnih i odgovarajućih reklamnih sadržaja prilagođenih pojedinačnim korisnicima, čime se ostvaruje veća vrednost za spoljne (treća lica) oglašivače i izdavače.

Neklasifikovani kolačići

Neklasifikovani kolačići su oni koji su u procesu naše klasifikacije i provajdera pojedinačnih kolačića. Ukoliko se nalazite u Evropi, vaša IP adresa, podaci o aktivnosti sa Vaše tastature i svi lični podaci nikada nisu pohranjeni kod, niti deljeni sa bilo kojim trećim licima. Sve podatke prikupljene putem našeg vebsajta i tokom pružanja naših usluga čuvamo u Evropi (Srbija) i ukoliko želite da onemogućite praćenje na ovaj način, to možete učiniti slanjem e-maila na adresu office@corema.rs.

Google analitika

Pored navedenih, koristimo i Google (Gugl) alate – Google analitiku (Google Analytics), Google Tag Manager, Google Ads (za marketinško praćenje konverzije). Google analitika je veb-servis za analizu, napravljen od strane kompanije Google, koji se koristi za praćenje i obaveštavanje o posetama na Internet prezentacijama. Google koristi prikupljene podatke da prati i nadgleda korišćenje našeg vebsajta. Ovi podaci se dele sa drugim Google servisima. Google može koristiti prikupljene podatke da bi sadržinski prilagodio i personalizovao reklame sa svojih mreža za oglašavanje. U svakom trenutku imate mogućnost da blokirate praćenje Vaših aktivnosti na našem vebsajtu sa Google analitike, tako što ćete instalirati dodatak koji onemogućava Google analitiku na Vašem pretraživaču. Dodatak sprečava JavaScriptu Google analitike (ga.js, analytics.js i dc.js) da deli informacije sa Google analitikom u vezi sa posetama.

Za dodatne informacije o principima zaštite privatnosti kompanije Google, posetite stranicu sa Google uslovima i politikom privatnosti na adresi: Privatnost i uslovi

Kako koristimo podatke o vama

Podatke koje prikupljamo koristimo isključivo u svrhu održavanja vebsajta i upravljanja njime, kao i da bismo bili u stanju da odgovorimo na vaša pitanja i zahteve:

Za pružanje usluga i održavanje kvaliteta;

Da Vas obaveštavamo o promenama u okviru usluga;

Da Vam omogućimo da koristite interaktivne funkcionalnosti usluga, ako se odlučite za njih;

U svrhu brige i pružanja podrške korisnicima;

Da bismo prikupljali informacije ili analizirali podatke korisne za poboljšanje kvaliteta usluga;

Radi praćenja korišćenja usluga

Da bismo otkrili, sprečili ili rešavali tehničke probleme koji budu uočeni.

Pravni osnov za korišćenje podataka o ličnosti dat je u Članu 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članu 6(1)(f) Opšte direktive EU o zaštiti podataka (GDPR).

Uz Vaš pristanak, podatke koje prikupljamo možemo koristiti i u svrhu slanja marketinških materijala putem našeg biltena. Pravni osnov za korišćenje podataka o ličnosti u ovu svrhu dat je u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članu 6(1)(f) Opšte direktive EU o zaštiti podataka (GDPR).

Prikupljene podatke možemo, takođe, koristiti i u za unapređenje kvaliteta Internet prezentacija naših partnera.

Čuvanje i obrada podataka

Podaci koji se prikupljaju putem vebsajta mogu biti čuvani, održavani i obrađivani na računarima (serverima) koji se nalaze izvan Vaše države, pokrajine ili druge teritorijalne jurisdikcije, na geografskoj teritoriji na kojoj se primenjuje pravna regulativa različita od one na teritoriji na kojoj živite.

Ukoliko se nalazite van teritorije Republike Srbije i odlučite da nam pružite određene podatke, molimo Vas da imate u vidu da sve podatke, uključujući i Vaše lične podatke, prenosimo i obrađujemo u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

CoReMa solutions d.o.o. takođe, može preneti podatke koje prikupi o Vama, uključujući i Vaše lične podatke, svojim povezanim pravnim licima ili trećim licima čija se sedišta nalaze u inostranstvu.

Vaša saglasnost sa ovom Politikom privatnosti, uz pružanje takvih podataka u pravnom smislu predstavlja Vaš pristanak za prenos podataka na gore opisani način.

CoReMa solutions d.o.o. će, sa svoje strane, preduzeti sve razumno potrebne korake da obezbedi da Vaši podaci budu tretirani sa najvišim stepenom sigurnosti i u skladu sa ovom Politikom privatnosti, u kom smislu Vaši podaci nikada neće biti preneti bilo kojoj organizaciji ili u državu u kojoj ne postoje odgovarajući mehanizmi kontrole i zaštite podataka.

Kako delimo prikupljene podatke

Lični podaci i podaci kojima se može identifikovati korisnik

CoReMa solutions d.o.o. neće iznajmljivati niti prodavati Vaše lične podatke trećim licima. Vaši lični podaci mogu biti čuvani na lokacijama koje nisu pod direktnom kontrolom CoReMa solutions d.o.o. (npr. na serverima ili u bazama podataka kod pružalaca hosting usluga).

Svaki lični podatak koji odlučite da učinite javnim putem vebsajta, kao na primer ostavljanje komentara na našem vebsajtu ili blog-stranici unutar njega, biće dostupan drugima. Ukoliko se odlučite da uklonite podatke koje ste učinili javno dostupnim na vebsajtu, kopije tih podataka mogu ostati vidljive na keširanim i arhiviranim stranicama vebsajta ili kod drugih korisnika, ukoliko su oni kopirali ili snimili takve podatke dok su bili javno dostupni.

Informacije koje ne sadrže lične podatke

Informacije koje ne sadrže lične podatke (poput anonimnih podataka o korišćenju, preusmerenim/izlaznim stranicama i URL adresama, vrstama platformi, broju klikova, i sl.) mogu biti deljene sa trećim licima kako bi im pomogle u razumevanju obrazaca korišćenja pojedinih usluga naših partnera.

Objavljivanjem bilo kakvih podataka koji nisu direktno u vezi sa Vama lično, na vebsajtu corema.rs, Vi potvrđujete da ste obezbedili sve potrebne pristanke za javno objavljivanje takvih informacija i da na taj način ne kršite zakonske propise. Ukoliko se odlučite da uklonite informacije koje ste učinili javno dostupnim na vebsajtu, kopije tih podataka mogu ostati vidljive na keširanim i arhiviranim stranicama vebsajta ili kod drugih korisnika, ukoliko su oni kopirali ili snimili takve podatke dok su bili javno dostupni. Informacije koje ne sadrže lične podatke mogu biti čuvane neodređeno vreme.

Situacije u kojima se od nas može zahtevati da delimo Vaše lične podatke

CoReMa solutions d.o.o. može, u određenim situacijama, kada je na to zakonski obavezana, u slučajevima postojanja odgovarajućeg sudskog naloga ili drugog zakonskog osnova, kao i u situacijama kada osnovano smatramo da je takvo postupanje neophodno, Vaše lične podatke proslediti nadležnim organima:

Kada postoji zakonski osnov ili osnovan zahtev pravosudnih organa za takvo postupanje;

Kada je to potrebno zbog primene naših Uslova poslovanja, ili da bismo zaštitili bezbednost ili integritet vebsajta;

Da bismo obezbedili poštovanje i zaštitu prava intelektualne svojine ili bezbednosti CoReMa solutions d.o.o., lične bezbednosti korisnika i drugih lica;

Da bismo sprečili ili istražili moguće nezakonito postupanje u vezi sa uslugama;

Da se zaštitimo od zakonske odgovornosti ukoliko takav rizik nastupi.

Postupak obaveštavnja

Naša je poslovna politika da Vam šaljemo obaveštenja o uslugama, ili druga obaveštenja koja smo zakonski u obavezi da Vam dostavimo, kao i marketinške informacije ili obaveštenja u vezi sa drugim poslovnim aktivnostima CoReMa solutions d.o.o.. Ovakva obaveštenja možemo Vam dostavljati putem elektronske pošte, u pisanoj formi direktnom poštom, ili objavljivanjem istih na vebsajtu, u skladu sa internom odlukom CoReMa solutions d.o.o..

Zadržavamo pravo da samostalno odlučujemo o obliku i načinu na koji Vas obaveštavamo, uz napomenu da u svakom trenutku možete odustati ili obustaviti prijem obaveštenja s naše strane, na načine koji su detaljno opisani u okviru ove Politike.

Zaštita privatnosti maloletnih lica (dece)

Zaštita privatnosti maloletnih lica (dece) za nas je izuzetno važna. Upravo stoga, CoReMa solutions d.o.o. ne prikuplja, niti zahteva lične podatke od bilo kog lica mlađeg od 18 (osamnaest) godina.

Ukoliko se, uprkos svemu, dogodi da lične podatke lica mlađih od 18 godina uočimo na našem vebsajtu, a isti su dobijeni bez odgovarajuće provere ili saglasnosti roditelja/staratelja, takvi podaci će odmah biti uklonjeni.

Ukoliko ste roditelj ili zakonski staratelj lica mlađeg od 18 godina, i smatrate da raspolažemo nekim podacima o takvom licu, molimo Vas da nas odmah kontaktirate na office@corema.rs.

Ukoliko se nalazite u Evropskoj Uniji ili u Evropskoj ekonomskoj zoni, napominjemo da podatke o vama, uključujući bilo kakve lične podatke, nećemo prenositi van EU ili EEZ.

Kako štitimo Vaše lične podatke

CoReMa solutions d.o.o. je maksimalno posvećen zaštiti Vaše privatnosti i ličnih podataka svojih korisnika, ali ne postoji način da u potpunosti garantujemo bezbednost svakog podatka koji nam dostavite, ili da garantujemo da se podacima o Vama, koji su dostupni na vebsajtu, ne može pristupiti, da oni ne mogu biti objavljeni, izmenjeni ili uništeni probijanjem naše fizičke, tehničke i menadžerske zaštite koja je uspostavljena u skladu sa najvišim aktuelnim industrijskim standardima.

Kada nam dostavljate osetljive podatke (poput podataka za prijavu na zaštićeni deo vebsajta) na našim obrascima za registraciju ili porudžbine, takve podatke šifrujemo koristeći SSL (Secure Socket Layer) tehnologiju. Uprkos tome, naglašavamo da ne postoji apsolutno siguran način prenosa podataka putem Interneta, kao ni metod elektronskog čuvanja podataka koji bi bio 100% bezbedan. U tom smislu, nismo u mogućnosti da bezuslovno garantujemo apsolutnu bezbednost Vaših ličnih podataka.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa bezbednošću na vebsajtu, molimo Vas da nas kontaktirate na office@corema.rs.

Štit privatnosti

CoReMa solutions d.o.o. ovim potvrđuje sopstvenu usaglašenost sa propisima u vezi sa EU-SAD Štitom privatnosti, koje je utvrdilo Ministarstvo trgovine SAD (U.S. Department of Commerce).

Poslovanje CoReMa solutions d.o.o. je, takođe, usaglašeno sa EU GDPR Direktivom u pogledu prikupljanja, korišćenja, čuvanja i zadržavanja podataka o licima iz zemalja članica EU.

CoReMa solutions d.o.o.ovim potvrđuje da u potpunosti poštuje zahteve u pogledu obaveštavanja, mogućnosti izbora, prosleđivanja, bezbednosti, integriteta, pristupa i promene ličnih podataka svojih korisnika.

Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke

Ukoliko ste vebsajtu pristupili kao posetilac, prikupljene podatke o Vama čuvaćemo onoliko koliko bude potrebno, ali u svakom slučaju ne duže od 1 (jedne) godine od trenutka Vaše poslednje posete vebsajtu.

Ukoliko ste klijent CoReMa solutions d.o.o., podatke o Vama čuvaćemo onoliko dugo koliko je Vaš nalog kod nas aktivan, ili onoliko dugo koliko je neophodno za pružanje usluga. Vaše podatke ćemo čuvati i koristiti u slučaju potrebe za postupanje u skladu sa zakonskim obavezama, rešavanjem eventualnih sporova i realizaciju poslovnih ugovora.

Napominjemo da informacije koje ne sadrže lične podatke mogu biti čuvane neodređeno vreme.

Veze (linkovi) ka drugim Internet-stranicama/sadržajima trećih lica

CoReMa solutions d.o.o. nije i ne mogu biti odgovoran za postupanje Internet stranica ili korišćenje usluga na koje možete biti upućeni linkom sa vebsajta, uključujući podatke i sadržaj tih stranica.

Molimo Vas da imate u vidu da se naša Politika privatnosti ne primenjuje na Internet prezentacije ili sadržaje na stranicama trećih lica, kojima možete pristupiti preko veze (linka) sa vebsajta.

Vaše kretanje i interakcija na bilo kojoj Internet prezentaciji trećih lica ili uslugama koje oni pružaju, uključujući i one za koje na našem vebsajtu postoji link ili reklamna poruka, podležu isključivo pravilima i politici tih trećih lica.

Najtoplije Vam preporučujemo da se upoznate sa Politikom privatnosti svake Internet prezentacije kojoj pristupate.

Vidžeti (Widgets) društvenih mreža

Vebsajt corema.rs može sadržati i određene funkcionalnosti u vezi sa društvenim mrežama, poput Facebook (Fejsbuk) „Like“ dugmeta i drugih vidžeta. Ove funkcionalnosti mogu prikupljati podatke o Vama, poput Vaše IP adrese i podatke o stranici na vebsajtu koju posećujete, kao i postaviti kolačić kako bi mogle ispravno da funkcionišu.

Funkcionalnosti u vezi sa društvenim mrežama su omogućene od strane trećih lica ili direktno ugrađene u naš vebsajt. Vaša interakcija sa ovim delovima vebsajta regulisana je isključivo politikom privatnosti kompanije ili organizacije koja je vlasnik tih funkcionalnosti, odnosno društvenih mreža.

Vaša prava u pogledu ličnih podataka koje CoReMa solutions d.o.o. može prikupiti o Vama

Za klijente CoReMa solutions d.o.o.: U svakom trenutku možete proveriti, ispraviti, dopuniti ili izbrisati netačne podatke koje imamo i čuvamo o Vama, tako što ćete se prijaviti na Vaš nalog.

Ostali korisnici (posetioci, nosioci podataka koje CoReMa solutions d.o.o. prati i bivši klijenti) mogu nas kontaktirati direktno na office@corema.rs.

Vaš zahtev ćemo primiti i odmah, a najkasnije u roku od 72 (sedamdeset i dva) sata, postupiti u skladu s njim i o tome Vas obavestiti.

Ukoliko želite da isključite mogućnost da Vaše kretanje na vebsajtu bude praćeno putem CoReMa solutions d.o.o. analitičkih alata, to možete učiniti u svakom trenutku slanjem e-maila na office@corema.rs.

Zakonski propisi o zaštiti podataka o ličnosti omogućavaju Vam širok spektar prava u pogledu eventualne obrade Vaših podataka od strane CoReMa solutions d.o.o. U skladu s tim, u svakom trenutku možete od nas zahtevati da ispravimo ili uklonimo Vaše lične podatke sa određenog dela ili celog vebsajta, ili da ograničimo obradu Vaših ličnih podataka ukoliko ih smatrate netačnim.

Kao posetilac, klijent ili korisnik, imate zakonsko pravo na prigovor u pogledu našeg postupanja i obrade Vaših podataka u skladu sa sopstvenim interesom. CoReMa solutions d.o.o. je u obavezi da svaki takav zahtev proceni i postupi po njemu.

Dodatno, imate pravo i da podatke o Vama koje je prikupio CoReMa solutions d.o.o. dobijete u prenosivoj formi, ukoliko to želite.

Pored svega navedenog, kao korisnik vebsajta, imate pravo da uložite prigovor nadležnim nadzornim organima i institucijama.

Kontakt podaci Komesara za zaštitu informacija od javnog značaja i podataka o ličnosti Republike Srbije:

Bulevar Kralja Aleksandra 22

11000 Beograd, Srbija

Telefon: +381 (0)11 340 89 00

E-mail: office@poverenik.rs

Obrasci za prigovor: poverenik.rs/sr-yu/zaštita-podataka/formulari-zastita-podataka.html

Izmene Politike privatnosti

CoReMa solutions d.o.o. zadržava pravo da, u slučaju potrebe, izmeni ovu Politiku privatnosti.

Sve eventualne izmene ove Politike privatnosti stupaju na snagu trenutkom objavljivanja na ovoj stranici, stoga Vas molimo da ovu Politiku privatnosti proveravate kad god to nađete za shodno.

U slučaju da ovu Politiku izmenimo u značajnijem obimu, obavestićemo Vas i putem elektronske pošte ili vidljivog obaveštenja na vebsajtu, pre nego što izmene Politike stupe na snagu, nakon čega ćemo i na odgovarajućem mestu na vebsajtu izmeniti datum stupanja na snagu izmenjene Politike privatnosti.

Kako nas možete kontaktirati

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, načinom funkcionisanja vebsajta ili u pogledu sopstvenog korišćenja Vebsajta, možete nas kontaktirati putem obrasca za kontakt na adresi https://novaekonomija.rs/sr/kontakt, ili slanjem poruke elektronske pošte na adresu office@corema.rs.

Ukoliko želite, možete nas kontaktirati i putem redovne pošte na dole navedenu adresu:

CoReMa solutions d.o.o.

Bogdana Kosanovića 8

11210 Palilula (Beograd), Srbija